Blog

Systém SAP – co to je?

Systém SAP – co to je?

Tato zkratka vznikla z německého Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, neboli systémy, aplikace a produkty při zpracování dat.

V dnešní době se již používá jen zkratka SAP anebo SAP R/3 ERP (Enterprise Resouce Planning).

Aktuální verze systému SAP

SAP prošel za 40 let své existence (od roku 1972) velkým vývojem a postupně se z verze R/2 stala R/3. Následně se nějaký čas nedalo pořádně vyznat v tom, jak vlastně systém označovat. Nicméně minimálně od verze 4.6 vypadá systém téměř stejně a vizuálně se mění minimum.

Aktuálně je systém označován jako SAP ECC 6.0.

Co bych měl(a) v SAPu znát?

Systém SAP je rozdělen do několika modulů, kdy zpravidla jeden člověk je schopen dobře obsluhovat pouze 1 až 2 z těchto modulů. Proto je dobré se zaměřit na určitou oblast systému SAP (například MM = Material Management = Materiálové hospodářství) a v něm se pokusit vyniknout.

My vám můžeme nabídnout kompletní nabídku školení a kurzů (a to i školení na míru).

V čem všem mi ITICA v oblasti SAPu pomůže?

Společnost ITICA se zaměřuje na komplexní pomoc s programem SAP. Rádi vám nebo vaší firmě pomůžeme především ve dvou oblastech:

a) Školení
b) Rollout
c) Implementace e-kanban software Productoo (Industry & Manufacturing 4.0 software family)