SAP WM | Warehouse management: Řízení skladového hospodářství


V SAP WM10 kurzu se dozvíte základní nastavení modulu Warehouse Management a jeho propojení s ostatními moduly SAP.

V SAP WM20 kurzu se dozvíte o skladových operacích ve Warehouse Management modulu a jeho propojení s operacemi v modulu MM.

V SAP WM customizing kurzu si projdeme customizaci (nastavení) celého modulu WM. Od konfigurace Warehouse a Storage location až po jednotlivé customizace Storage bin types & strategies.

SAP kurz WM40 je zaměřen na skladovací struktury a kmenová data, Warehouse monitoring, organizaci skladů, optimalizaci zdrojů a skladová rozšíření.

Domluvit školení

Poptávkový formulář