SAP R/3 informační systém

SAP R/3 je jeden z největších podnikových informačních systémů na světě, využívaný především dlouho v automobilovém průmyslu. My školíme všechny moduly systému SAP.

Zabýváme se především správou a podporou tohoto informačního systému. Jednou ze služeb, kterou bychom rádi vyzvedli nad ostatními, je Audit SAP R/3  podnikového informačního systému. Tento projekt vám lehce a přehledně řekne, kde si ve využití SAPu stojíte a kde jsou rezervy.

Systém SAP – Co to je?

V našem článku na Blogu ITICA si můžete přečíst, co Systém SAP je za program? Na našem Blogu se můžete dozvědět další informace o programu a jeho používání, případně o kurzech & školení.

Moduly podnikového informačního systému SAP R/3

Jednotlivá funkcionalita systému je rozdělena do 12 modulů systému. Tyto jednotlivé moduly jsou mezi sebou vzájemně provázány. Více se můžete o informačním systému dozvědět přímo na stránkách českého zastoupení www.sap.cz.

sap_moduly_layout

Moduly informačního systému SAP

SAP R/3 PP modul – Production Planning

 1. Modul pro plánování výroby – denní, týdenní měsíční báze
 2. Nastavení MPS (Master Production Scheduling) a SIOP (Sales and Inventories operation plan)
 3. Reporty pro podporu řízení a managementu

SAP R/3 PM modul – Plant Maintenance

 1. Modul pro řízení údržby
 2. Plánování preventivní údržby i řízení operativních zásahů
 3. Napojení na controllingový modul – podrobné sledování a účtování nákladů na opravy
 4. Řízení stavu zásob náhradních dílů

SAP R/3 HR modul – Human Resources

 1. Modul pro řízení lidských zdrojů
 2. Možnosti jednak jak řídit docházku, mzdy, tak kariérní postupy, školení atd.

SAP R/3 FI-CO modul – Finance and Controlling

 1. Modul pro finanční účetnictví a controlling
 2. Možnost několika účetních okruhů a konsolidace účetních výkazů
 3. V modulu controllingu můžeme kalkulovat a sledovat předběžné (Preliminary costs) náklady, tak je pak následně porovnávat se skutečnými
 4. Sledování jak výrobních tak režijních nákladů, možnosti tvorby vlastních reportů
 5. Modul FIAA (AM) Evidence a účtování majetku majetku organizace

SAP R/3 MM modul – Material Management

 1. Modul pro řízení toku materiálu a logistiku
 2. Nastavení Master dat (číselníků) výrobků a zboží, parametrů pro nákup
 3. Kompletní pokrytí od nákupu materiálu, přes jeho příjem až po pohyb výrobním procesem
 4. Skladové hospodářství, sledování nadlimitiních a podlimitních zásob, obrovské možnosti Customizace systému

SAP R/3 QM modul – Quality management

 1. Modul pro řízení kvality a vstupní kontroly
 2. Velmi úzce propojen s MM modulem
 3. Možnosti nastavení kontrol materiálů, jejich opakování a sledování a vyhodnocování jak jednotlivých kusů, tak dodávek a dodavatelů

SAP R/3 SD modul – Sales and Distribution

 1. Modul pro prodej a distribuční řetězec
 2. Napojení na EDI od zákazníků
 3. Možnosti prodeje přes jednotlivé objednávky (Spot orders) nebo otevřené smlouvy (Scheduling agreements)
 4. Možnost různých typů distribuce (Konsignační sklad, přímý dodej, dodej do logistického centra, prodej přes partnera)

SAP R/3 CS modul – Customer Service

 1. Modul pro Řízení služeb zákazníkům
 2. Používá se především pro řížení servisu (následné péče o dodané produkty a investiční celky)
 3. Má velice blízko k PM modulu

SAP R/3 PS modul – Project Systems

 1. Modul pro Projekty
 2. Možnost přiřazovat a sledovat náklady podle jednotlivých projektů
 3. Najde upotřebení jak ve vývojové fázi výrobku, tak při obchodu typem dodávek velkých celků řešených jako projekt
 4. Úzké napojení na FI-CO, především controllingový modul

SAP R/3 WF modul – Workflow

 1. Modul pro řízení a předávání úkolů v procesu
 2. Sofistikovaný nástroj napojený na schvalování dokumentů a emailovou či další notifikaci uživatelů podnikového informačního systému

Školení v informačním systému SAP

Rovněž provádíme nad informačním systémem SAP školení SAP R/3. V naší nabídce jsou SAP kurzy především z těchto oblastí:

Vizuální podoba programu

Grafické ztvárnění programu se příliš nemění a nemění se ani struktura jednotlivých modulů. Typická modrá barva systému zůstává zachována.

sap screen

SAP program entering screen

V čem všem mi ITICA v oblasti SAPu pomůže?

Společnost ITICA se zaměřuje na komplexní pomoc s programem SAP. Rádi vám nebo vaší firmě pomůžeme především
ve dvou oblastech:

a) Školení SAP

b) SAP Rollout

c) Implementace e kanban software Productoo (Industry & Manufacturing 4.0 software family)