SAP AC | Access Control | Online kurzy


Obsah SAP online kurzu AC040: úvod do obchodních konceptů, metody a podoblastí manažerského účetnictví v systému SAP, prezentace klíčových rolí a úkolů, organizační struktury a kmenová data aj.

Obsah SAP online kurzu AC050: úvod do obchodních konceptů, metod a podoblastí manažerského účetnictví (controllingu) v systému SAP, prezentace klíčových rolí a úkolů, organizační struktury a kmenová data aj.

Obsah SAP online kurzu AC420: ABC koncept jako metoda řízení nákladů, postup alokace: alokace dle typu aktivity a procesů, kmenová data v Activity-Based Costing, kvantitativní a hodnotový tok mezi nákladovými středisky a procesy aj.

Obsah SAP online kurzu AC505: Základní prvky kalkulace, odhad materiálových nákladů, příprava pro plánování nákladů na výrobek, kalkulace hromadného zpracování, pokročilé metody odhadu nákladů aj.

Obsah SAP online kurzu AC605: základní přehled, datové struktury, derivace a valuace, tok dat v analýze ziskovosti, plánování a plánovací metody, informační systém aj.

Obsah SAP online kurzu AC610: rozlišení Profit Center účetnictví od analýzy ziskovosti, základní nastavení konfigurace pro účetnictví Profit Center, kmenová data, tok dat z finančního účetnictví, materiálového řízení, controllingu a prodeje aj.

Domluvit školení

Poptávkový formulář