PM30 – Części zamienne i magazyny utrzymania w module


LOOKING FOR OTHER TRAINING?

Zawartość szkolenia SAP / kurs

  • Zakup informacyjnych źródłowych oraz nagrywanych wykazów (Purchasing inforecord & source list)
  • Publikacja zapotrzebowania zakupu (Release purchase requisitions)
  • MRP plan (MRP Plan)
  • utrzymanie zakupów dane podstawowe (Maintain purchasing master data)
  • Zarządzania zapasami (Manage stocks)
  • Z MRP do zamówienia (From MRP to purchase order)
  • Przesyłka (Consignment)

Zorganizować szkolenia

Zorganizować szkolenia